Angeline Donk

(1954), gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. EMDR niveau ll.

Psychotherapie: visie en aanpak

Sinds 1980 ben ik werkzaam als psychotherapeut. De uitdaging van het vak zit hem wat mij betreft in het samen met de client uitvinden wat het probleem is, wat er nodig is om het probleem te doen verdwijnen en samen aan de slag te gaan. Ik beschouw psychologische en psychosomatische klachten niet zozeer vanuit een statische diagnose maar probeer er samen met de client achter te komen wanneer de klacht is ontstaan, onder welke omstandigheden, wat de betekenis en de functionaliteit is. Voor de behandeling maak ik gebruik van diverse methodieken (dikwijls in combinatie), afhankelijk van het soort klachten en de ontstaansgeschiedenis: EMDR (traumaverwerking; burnout; secundaire traumatisering). Voor informatie: www.emdr.nl Psychodynamische psychotherapie (persoonlijkheidsvraagstukken; identiteits problemen; hechtingsproblematiek) Systeemtherapie (bij relatie- en gezinsproblemen) Cognitieve gedragstherapie (angst en stemmingsklachten, zoals depressie, paniekstoornissen; eetstoornissen; (arbeidsgerelateerde) stressklachten) Schemagerichte therapie (persoonlijkheidsvraagstukken)

Achtergrond

 • 1972-1980 Studie Psychologie Vrije Universiteit te Amsterdam
 • 1978-1980 Studentenassistentschap VU: gedragstherapie en biofeedback
 • 1981-1997 Stichting Riagg Oost te Amsterdam: Vrouwenhulpverlening; traumaverwerking; oplossingsgerichte, versterkende therapievormen; groepshulpverlening; migratieproblematiek
 • 1985-heden Docent aan diverse onderwijsinstellingen op gebied van invloed van (primaire en secundaire) stress, burnout en trauma; systeemgerichte oplossingen bij conflicten bij (echt)paren, gezinnen; teams en organisaties
 • 1994-2004 Hulp aan slachtoffers van seksueel en etnisch geweld in voormalig Joegoslavie: Advies aan Vrouwenopvanghuizen en centra voor psychosociale hulp in na-oorlogse omstandigheden
 • 1997-hedenEigen praktijk: gespecialiseerd in traumaverwerking en conflicthantering; systeembehandeling van echtparen en gezinsproblematiek; arbeidsgerelateerde problematiek zoals burnout; secundaire traumatisering; overspanning.

Registratiegegevens

 • Lid van NVVP, NVRG, NVGP
 • BIG-registratie: 79035820116
 • AGB zorgverlenerscode: 94-003710
 • AGB praktijkcode: 94-003222
 • kwaliteitsstatuut In dit document wordt beschreven hoe voorzien is in alle kwaliteitseisen die gesteld mogen worden aan de praktijk
 • Privacy statement AVG

Contracten Zorgverzekeringen

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:
DSW, Caresq, Zilveren Kruis Achmea, Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ, ASR, CZ en VGZ.

Ik heb geen contract met de volgende zorgverzekeraar: Menzis

Belangrijke links

Bereikbaarheid en aanmelding:

De praktijk is op 7 minuten loopafstand van het Centraal Station, voor alle openbaar vervoer. Voor aanmelding is een verwijzing nodig van de huisarts. Psychotherapie is als voorziening opgenomen in het basisverzekeringspakket. Vergeet u niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen?!

gedurende de zomermaanden is de wachttijd tussen aanmelding en intake 2 maanden. Vanaf september 2022 kunnen er nieuwe intakes worden gepland

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

certificaat visitatie