Nederlands | English

Marianne Le Poole (1947) is pychologe (UvA), BIG-geregistreerde psychotherapeute, klinisch psychologe, en gz-psychologe.

werkt sinds 1993 als vrijgevestigd psychotherapeute in Amsterdam, met cognitieve gedragstherapie en psycho-analytische psychotherapie als hoofdrichtingen. Daarnaast was zij van 1986 - 2009 werkzaam als psychotherapeute en groepstherapeute bij Mentrum polikliniek, in Amsterdam.

Tevens werkt zij met :

 • EMDR (traumabehandeling)
 • Oplossingsgerichte Korte Therapie
 • Schemagerichte Cognitieve Therapie
 • EFT (lichaamsgerichte desensitisatie-techniek)

Zij is supervisor van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT).

Clienten vanaf 18 jaar : individuele therapie, en partner-relatie-therapie.

Klachtgebieden : o.a. eetstoornissen, depressie, angsten/fobieen, identiteitsproblematiek, burnout, arbeidsgerelateerde problematiek.

Talen : Nederlands, Engels, Frans

Voor aanmelding is een verwijzing nodig van de huisarts. Psychotherapie (tweede lijn) is opgenomen in het basis-pakket en wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Er is een jaarlijks eigen risico voor alle vergoedingen uit het basispakket gezamenlijk.

Er is een wachttijd van 4 -5 maanden, maar een orienterend gesprek vindt plaats binnen 3 - 4 weken na aanmelding

Verdere achtergrond :

 • 1981 - 1986 oprichting/leiding Stichting Eetverslaving, samen met Lola Verkuil
 • 1986 - 2009 psychotherapeute/groepstherapeute/supervisor bij Mentrum Polikliniek, Amsterdam
 • 1989 - 1992 projectleider Project Vrouwenhulpverlening Riagg Westelijk Utrecht
 • 1990 - 1995 docente RINO-NH (instituut post-doctorale opleidingen GGZ) o.g.v. vrouwen-autonomie-groepen / eetverslaving.
 • 2002 - 2005 psychotherapeute bij Kenter, therapie-centrum van Mentrum voor arbeids- gerelateerde problematiek

Lid van : NIP, VGCT, Vereniging EMDR

 • BIG-registratie-nr. : 99038293816
 • AGB zorgverlenerscode: 94-003679
 • AGB praktijkcode : 94-003192
 • kwaliteitsstatuut In dit document wordt beschreven hoe voorzien is in alle kwaliteitseisen die gesteld mogen worden aan de praktijk

Belangrijke links

Verhindering

Bij verhindering moet 1 werkdag (tenminste 24 uur het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Heeft u een afspraak afgezegd dan dient u zelf opnieuw met de therapeute contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de client een rekening toegezonden. Op de nota wordt een bedrag vermeld dat overeenkomt met de door de NZA vastgestelde prijs van een zitting "niet verzekerde zorg".

Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.

English

M. Le Poole is a BIG-registered clinical psychologist, a psychotherapist and cognitive behavioural psychotherapist. She also worked for a mental health institute (Mentrum) in Amsterdam as a psychotherapist, group therapist and supervisor for 23 years (1986 - 2009). She works with the following therapeutical techniques:

 • Psycho-analytical / psycho-dynamic therapy techniques
 • Cognitive Behaviour Therapy
 • EMDR (trauma treatment)
 • Solution-Focused Brief Therapy
 • Schema-Focused Cognitive Therapy
 • EFT (desensitization technique)

She is a supervisor of the VGCT (Dutch Assocation of Cognitive Behavioural Therapy).

Clients : individual and partner therapy (18 yrs and older).

Therapy fields : eating disorders, depression, anxieties/phobias, identity problems, burnout, work-related problems.

Languages : Dutch, English, French.

Memberships : VGCT (Association of Cognitive Behavioural Therapy), NIP (Dutch Institute of Psychologists), Ver. EMDR ( Dutch Association of EMDR-therapists).

M. Le Poole is a BIG-registered clinical psychologist and psychotherapist (recognized by the Dutch Ministry of Health) which means that psychotherapy sessions are covered by the health insurances. A doctor's (GP) referral is required. An annual (additional) amount of 385,- Euros is charged for psychotherapy by the medical insurances.

There is a waiting list of 4 - 5 months, but an intake session takes place 3 - 4 weeks after application.